Chirurgia naczyniowa to bardzo szeroka dziedzina medycyny, która zasadniczo zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych. Skupia się przede wszystkim
na chorobach związanych z układem naczyniowym człowieka.

Chirurg naczyniowy poznań zajmuje się wykonywaniem zabiegów polegających na udrożnieniu naczynia, usunięciu zmiany patologicznej lub implantacji protez naczyniowych. Przed planowanym zabiegiem operacyjnym niezbędne jest wykonanie wcześniej badań diagnostycznych takich jak usg, doppler, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa z kontrastem. O tym jakie badania dokładnie należy wykonać decyduje lekarz specjalista podczas jednej z konsultacji.

Operacje przeprowadzane są zarówno w ostrych jak i przewlekłych stanach chorobowych. Obecnie światowe trendy zmierzają w kierunku małoinwazyjnych metod z korzyścią dla pacjenta, choćby poprzez krótszy okres hospitalizacji, szybszą rekonwalescencję i mniejszą bliznę pooperacyjną.

Jedną z chorób, która nęka znaczny odsetek społeczeństwa i jest jednocześnie przewlekła i nieuleczalna są żylaki kończyn dolnych. Ta choroba układu sercowo – naczyniowego związana jest ze stylem życia, skłonnościami dziedzicznymi i niewydolnością określonych naczyń.

Żylaki są trwałymi, organicznymi uszkodzeniami żył powierzchownych objawiającymi się rozszerzeniami lub tak zwanymi „pajączkami”. Jest to objaw przewlekłej choroby żylnej, będącej zespołem zjawisk zarówno patofizjologicznych, biochemicznych, i immunologicznych w łożysku żylnym i mikrokrążeniu na podłożu zastoinowym i nadciśnienia żylnego.

Choroba częściej dotyka populację kobiet w wieku produkcyjnym. Żylaki według klasyfikacji dzielimy na pierwotne, gdzie żyły głębokie nie są uszkodzone i wtórne, które powstają w konsekwencji uszkodzenia tych struktur. Przede wszystkim należy wyjaśnić na czym polega żylaki operacja cena. Klasyczna operacja chirurgiczna polega na usunięciu żylaków kończyn dolnych przy pomocy niewielkiego nacięcia skóry. Czasem stosuje się też plastikową sondę, którą wprowadza się do światła żyły odpiszczelowej lub strzałkowej. Takie operacje wykonuje się w znieczuleniu podanym przez anestezjologa. To najlepsza metoda z wyboru dla pacjentów z dużymi żylakami, z przebytymi licznym stanami zapalnymi w wywiadzie lub u osób w podeszłym wieku, gdzie czynnik zdrowotny przeważa nad efektami kosmetycznymi.