Co to jest artroskopia?

Artroskopia kolana jest procedurą operacyjną wykonywaną przez ortopedę, aby uzyskać widok wnętrza stawu, zdiagnozować, a także wyleczyć problem wewnątrzstawowy. Podczas zabiegu artroskopowego lekarz wykonuje pół centymetrowe nacięcia na skórze pacjenta, a następnie wprowadza do stawu narzędzia o grubości mniejszej niż ołówek. Podstawowym narzędziem jest kamera, która przekazuje obraz na ekran monitora. W ten sposób ortopeda może obejrzeć dokładnie wnętrze stawu bez jego rozcięcia. Na ekranie można dokładnie obejrzeć i zbadać praktycznie wszystkie struktury stawu: łąkotki, chrząstki, więzadła oraz błonę maziową. Jeszcze do niedawna artroskopia pełniła rolę wyłącznie diagnostyczną. Obecnie w czasie trwania zabiegu doktor dokonuje napraw uszkodzeń stawowych. Zabieg taki przypomina trochę budowanie statku w butelce. Nazywany jest też operacją “przez dziurkę od klucza”

Artroskopia kolana – z jakich powodów się ją wykonuje?

Obecnie artroskopia kolana przeprowadzana jest nie tylko w celu przeprowadzenia diagnostyki, ale także w celu wykonania planu leczenia, który zostaje ustalony na podstawie badania lekarskiego i badań obrazowych. Diagnostykę artroskopową przeprowadza się na początku zabiegu celem potwierdzenia rozpoznania, a następnie dokonuje się naprawy uszkodzeń stawu według ustalonego planu.

W stawie kolanowym najczęstszymi rozpoznaniami są:

 • Uszkodzenie łąkotki stawowej,
 • Uszkodzenie chrząstki stawowej,
 • Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego,
 • Chondromalacja (rozmiękanie chrząstki stawowej),
 • Zespół fałdu maziowego przyśrodkowego,
 • Zapalenie błony maziowej.

W trakcie zabiegu można wykonać wiele różnych zabiegów tj.

 • Zszycie  lub usunięcie uszkodzonych fragmentów łąkotki,
 • Rekonstrukcję lub opracowanie ubytków chrząstki stawowej,
 • Usunięcie zmienionej zapalnie błony maziowej,
 • Rekonstrukcję uszkodzonych więzadeł,
 • Usunięcie fałdów maziowych i ciał wolnych,

Jak wykonywana jest artroskopia kolana?

Artroskopia kolana wykonywana jest na sali operacyjnej. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, przeprowadzany w znieczuleniu. Przez dwa małe nacięcia, można dowolnie przecinać, usuwać, szyć, regenerować i rekonstruować uszkodzone tkanki. Po operacji rany są zszyte pojedynczym szwem, a pacjent wraca do swojego pokoju. W czasie kontroli, która z reguły odbywa się po tygodniu, usuwane są szwy oraz omawiany jest program rehabilitacji. Czas trwania zabiegu zależy od złożoności leczenia operacyjnego, podobnie jak czas powrotu do zdrowia

Zalety  leczenia artroskopowego to:

 • Małoinwazyjność,
 • Niskie ryzyko powikłań,
 • Szybki powrót do zdrowia.

Jak przebiega rehabilitacja po artroskopii?

Rany po operacji zwykle goją się kilka dni. Z reguły szwy usuwane są tydzień po zabiegu. Bandaż może być zdjęty następnego dnia po operacji, a do osłony stosowane są jałowe opatrunki. Choć rany pooperacyjne są niewielkie, sam rozmiar zabiegu może się różnić i czas pełnej rehabilitacji waha się od jednego do kilku tygodni. W zależności od wykonanych procedur zawsze zalecana jest specjalistyczna rehabilitacja, mająca na celu przyspieszenie gojenia i ochronę stawu w przyszłości.

Po najprostszych zabiegach można wrócić do zwykłych aktywności już po kilku dniach. Bardziej skomplikowane to kwestia kilku tygodni, miesięcy. Artroskopia kolana to nazwa sposobu wykonania operacji na stawie. Może mieć ona różny zakres. Tak więc okres rehabilitacji będzie różny dla poszczególnych działań. Po więcej informacji zapraszamy na stronę chirurgia-kolana.pl.