Odpowiedniki leków nazywane są również generykami. Mają one taką samą substancję aktywną oraz moc działania co oryginalne medykamenty. W przypadku, gdy produkty różnią się od siebie postacią farmaceutyczną, a pozostałe wymogi zostały spełnione wtedy mowa o zamiennikach leków.

Odpowiedniki a zamienniki leków

Portal dla lekarzy oraz pacjentów Tevamed.pl to miejsce, gdzie można się dowiedzieć ciekawych informacji na temat leków, zwłaszcza przeciwbólowych. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696, podaje, że odpowiednikiem leku jest lek, który zawiera identyczną substancję czynną, a także ma takie same wskazania terapeutyczne, sposób podania oraz między nim a oryginalnym medykamentem nie ma różnić postaci farmaceutycznej. Odpowiedniki, tak samo jak oryginały, muszą przejść szereg badań, dlatego są bezpieczne dla organizmu człowieka. O zamiennikach leku natomiast mowa, kiedy spełniają one wszystkie powyższe warunki, z wyjątkiem postaci medykamentu, ponieważ ta się różni. W przypadku, kiedy ten sam lek występuje w postaci zwykłych tabletek oraz tabletek o przedłużonym działaniu – są to dwie różne postaci.

Biodostępność odpowiedników leków

Odpowiedniki czy zamienniki leków powinny również wykazywać porównywalną biodostępność, czyli taką samą długość działania. Dostępność biologiczna określa również ile leku wchłonie się całkowicie do organizmu, ponieważ tylko ta ilość może wywołać efekt leczniczy. W przypadku, gdy biodostępność wynosi 50% oznacza to, że połowa leku wchłonie się do organizmu, a pozostała część zostanie wydalona z kałem lub moczem. Odpowiedniki leków przechodzą specjalistyczne badania, które mają na celu określić ich biorównoważność względem oryginalnego medykamentu.

Jak dostać zamienniki leków?

Według informacji podanych na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, farmaceuta ma obowiązek poinformować kupującego o możliwości nabycia odpowiednika leku przepisanego na recepcie (o tej samej międzynarodowej nazwie, postaci, dawce i wskazaniu leczniczym), który jest również objęty refundacją. Klienci apteki mają prawo poprosić o preparat, którego cena detaliczna jest niższa, niż zapisanego na recepcie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy lekarz na druku zostawia wyraźną notatkę o tym, by leku nie zamieniać.