Formy psychoterapii w leczeniu depresji

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń natury psychicznej i osobowościowej. Jednocześnie jest jednym z głównych powodów, dla którego decydujemy się na udział w psychoterapii. Dostępne formy leczenia dedykowane dla osób z objawami depresji tworzą rozbudowaną grupę. Znajdziesz zarówno formy terapii analitycznej skoncentrowane na analizowaniu przeszłych wydarzeń, jak i terapie dynamiczne koncentrujące się na zdolnościach pacjenta do radzenia sobie w przyszłości. Poniżej przyglądamy się najczęściej wybieranym rozwiązaniom oraz podpowiadamy jakie jest ich zastosowanie w przypadku osób dotkniętych depresją. 

Czy można wyleczyć depresję? 

Objawy depresji są trudne do wyeliminowania i w zasadzie nigdy nie znikają bez Twojego aktywnego udziału. Podjęcie leczenia depresji jest konieczne, jeśli jej symptomy są na tyle intensywne, że uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Choć wyleczenie depresji – rozumianej jako ustąpienie jej objawów – jest możliwe, to jednak warto pamiętać, że mogą wystąpić potencjalne nawroty. Często leczenie okazuje się więc nie tylko długotrwałe, ale i wymaga intensywnego zaangażowania ze strony pacjenta oraz jego aktywnego pokonywania codziennych trudności.

Leczenie depresji jest zazwyczaj dostosowywane do zespołu objawów, które dotykają konkretną osobę. Oprócz udziału w psychoterapii, stosowanym rozwiązaniem jest również farmakoterapia, a niekiedy także udział w dodatkowych formach aktywności zaleconych przez lekarza lub terapeutę. Wszystkim osobom poszukującym specjalistycznej i szybkiej pomocy w związku z objawami depresji polecamy kontakt z psychoterapeuta Wrocław.

Formy psychoterapii dedykowane dla depresji 

Psychoterapia jest nieodłączną formą terapii osób z depresją. Za najskuteczniejsze uważa się połączenie psychoterapii oraz farmakoterapii, połączonych ze stałym nadzorem specjalisty od zdrowia psychicznego. Do najczęściej stosowanych form terapii należą: 

  • terapia poznawczo-behawioralna, skupiająca się na: diagnozie dotychczasowych negatywnych przekonań i sposobów postrzegania rzeczywistości oraz pracy nad wykształceniem nowych, pozytywnych i budujących nawyków pacjenta. 
  • terapia interpersonalna, bazująca na założeniu, że podstawą wystąpienia depresji są relacje z innymi ludźmi. W tym nurcie terapii poszukuje się społecznych źródeł wystąpienia objawów depresji oraz dąży do ich naprawy, co ma prowadzić do ustąpienia zaburzeń.
  • psychoanaliza i terapia psychodynamiczna polegają na analizie przeszłości w celu wykrycia przyczyny wystąpienia depresji oraz w celu wytworzenia nowych nawyków, które pomogą osłabić dotychczasowe stany depresyjne. Psychoanaliza jest formą terapii długotrwałą oraz wymagającą zaangażowania pacjenta przez długi okres – nawet wiele lat. Terapia psychodynamiczna jest pod tym względem uproszczona i skupia się przede wszystkim na wyeliminowaniu złych nawyków oraz zastąpieniu ich przez nowe pozytywne zachowania. 

Każda z oferowanych metod psychoterapii ma swoją indywidualną specyfikę i może w różnym stopniu nadawać się do pracy z konkretnym pacjentem. Ważne jest, by forma stosowanej terapii została dopasowana do jego symptomów, predyspozycji, typu charakteru oraz oczekiwań związanych z podejmowanym leczeniem.