Umiejętność obliczania dni płodnych cyklu jest bardzo przydatne podczas starania się o dziecko. Dla wielu par stosujących naturalną antykoncepcję, jest również sposobem na uniknięcie ciąży. Jak jednak obliczyć dni płodne? O tym właśnie opowiemy w artykule.

Jak wygląda cykl miesięczny?

Poprawne obliczanie dni płodnych wymaga, byśmy najpierw mieli ogólną wiedzę o cyklu menstruacyjnym. Regulowany jest on przez układ hormonalny kobiety i można wyróżnić jego cztery fazy:

  1. Menstruacja – pierwszy etap cyklu, w którym dochodzi do wydalenia z organizmu tkanki nabłonka (narosłej podczas wcześniejszego cyklu) wraz z krwią. Dla wielu kobiet menstruacja związana jest z bólami podbrzusza i pleców;
  2. Faza proliferacyjna (folikularna) – to czas kiedy intensywnie dojrzewa pęcherzyk Graffa. Towarzyszy temu wzrost hormonów FSH i estrogenów. W tym czasie namnażają się też komórki macicy, może dojść również do wydzielania dodatkowego śluzu;
  3. Owulacja – pęcherzyk uwalnia w jajniku komórkę jajową (oocyt), która następnie jest wyłapywana przez jajowód. Tutaj komórka jajowa dojrzewa w pełni i jest gotowa do zapłodnienia. Jeśli do tego nie dojdzie w przeciągu około doby, to komórka obumrze;
  4. Faza lutealna – na jej początku pęcherzyk, który wydzielił jajeczko zamienia się w ciałko żółte i wydziela hormony, które sprzyjają utrzymaniu się ciąży. Pod koniec fazy poziom hormonów spada i dochodzi do obkurczania się wyściółki macicy i menstruacji.

Kiedy kobieta jest płodna?

Do poczęcia może dojść wyłącznie po fazie owulacji i płodność utrzymuje się wówczas przez około dobę. W niektórych przypadkach współżycie bez zabezpieczeń przed owulacją również może doprowadzić do zapłodnienia, jesli plemniki będa miały sprzyjające warunki  – a w takich mogą przetrwać w organizmie kobiety do około tygodnia.

Jak wyliczyć dni płodne?

Przyjmuje się, że owulacja ma miejsce około 14 dni przed następną menstruacją. Oznacza to, że do wyznaczenia dni płodnych niezbędne jest wcześniejsze prowadzenie obserwacji występowania cyklu.

Najpierw więc musimy ustalić, jaką długość ma cykl menstruacyjny. Liczymy od dnia wystąpienia krwawienia aż do dnia poprzedzającego kolejną menstruację.

Dzięki temu możemy ustalić, kiedy powinno pojawić się kolejne krwawienie. Od tej daty odejmujemy około 14 dni. W efekcie otrzymujemy przybliżony termin owulacji i (ze względu na możliwy błąd) towarzyszące jej dni płodne.

Największa szansa na poczęcie potomka jest wówczas, gdy do stosunku dojdzie na dobę przed lub po owulacji. Im większy odstęp czasowy od tego momentu cyklu, tym szanse na zapłodnienie mniejsze.

Jak obserwować owulację?

Skuteczność obliczeń można wspomóc obserwacjami przejawów faz cyklu. Podczas owulacji temperatura ciała kobiety podnosi się o około 0,5 st Celsjusza w stosunku do normy. Jak zostało już wspomniane, owulacji może towarzyszyć wydzielenie dodatkowego śluzu. Kolejnym symptomem jej występowania mogą być także bóle podbrzusza.

Co może zakłócić cykl?

Obliczając dni płodne należy mieć na uwadze, że takie czynniki jak choroba, stres czy dalekie podróże mogą mieć wpływ na termin owulacji. Tym samym również przesunięte w czasie będą dni płodne.

Podsumowanie – jak obliczyć dni płodne?

Znajomość faz cyklu menstruacyjnego jest niezwykle przydatna dla samych kobiet, ale także ich partnerów. Dzięki temu można obliczyć dni płodne i podnieść skuteczność starań o potomka. Z drugiej strony to też potencjalna metoda antykoncepcji.

Opracowując artykuł bazowaliśmy na informacjach znajdujących się na stronie: klinikainvicta.pl.