Leczenie alkoholizmu – metody

0
1696

Alkoholizm to bardzo skomplikowana choroba, na którą składają się rozmaite mechanizmy obejmujące sposób myślenia, przeżywania i postępowania nałogowca. I choć decyzja o zgłoszeniu się na terapię może być traktowana jako pierwszy ogromny sukces w walce z tym zaburzeniem, w rzeczywistości dopiero w tym momencie rozpoczyna się ciężka praca. Aby poradzić sobie z tak złożonym problemem, trzeba sięgnąć po kilka różnorodnych metod oddziałujących na określone obszary funkcjonowania. Jakie formy terapii stosuje się podczas leczenia alkoholizmu?

Terapia indywidualna i grupowa

Najbardziej podstawowymi formami terapii uzależnienia od alkoholu są spotkania indywidualne i grupowe. Te pierwsze zawdzięczają swoją skuteczność możliwości skupienia się specjalisty na konkretnym chorym, jego problemach i cechach osobowości. Prywatne spotkania w cztery oczy dają również większą przestrzeń do zwierzeń, poruszania trudnych tematów związanych z traumami i negatywnymi emocjami. Z kolei terapia grupowa daje inspirację i nadzieję na przyszłość dzięki możliwości przyglądania się sukcesom innych jej uczestników. Dodatkowo alkoholicy uczą się funkcjonować w grupie i wspierają siebie nawzajem.

Wykłady terapeutyczne

Aby skutecznie walczyć z alkoholizmem, trzeba posiadać choć częściową wiedzę na jego temat. Z tego powodu niezwykle istotną częścią leczenia jest psychoedukacja realizowana poprzez wykłady terapeutyczne. Podczas cyklicznych spotkań pacjenci ośrodka dowiadują się, czym jest nałóg, jakie są jego przyczyny, jak powstaje, w jaki sposób wpływa na ich myślenie, emocje i zachowanie, jak przebiega terapia oraz jakie cele są realizowane podczas jej trwania. Taka wiedza przydaje się m.in. osobom, które trafiły do placówki pod wpływem namowy innych i nie są przekonane, czy rzeczywiście dotyczy ich problem uzależnienia. Dowiadując się więcej o przebiegu alkoholizmu, z dużym prawdopodobieństwem dostrzegą jego symptomy u siebie i uwierzą w to, że zmiany w ich życiu są konieczne.

Trening umiejętności społecznych

Choć mechanizmy powstawania uzależnienia są znacznie bardziej skomplikowane niż prosty brak umiejętności odmawiania alkoholu w sytuacjach towarzyskich, nie da się ukryć, że picie jest wpisane w naszą kulturę, a zachowanie abstynencji może być bardzo trudne, gdy wszyscy dookoła oczekują od nas wznoszenia toastów na imprezach i przyjęciach. Niezwykle ważny jest więc trening asertywności, który pomoże pacjentom w wytrwaniu w trzeźwości. Oprócz tego należy wspomnieć, iż uzależnienie wiąże się z zanikiem prawidłowych relacji rodzinnych oraz deficytami dotyczącymi kontaktów społecznych. Z tego powodu w czasie terapii chorzy uczą się nawiązywać i podtrzymywać zdrowe związki z innymi, a także otwierać się na nich i prosić o pomoc oraz ją przyjmować.

Zobacz też: Zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików

Filmoterapia, arteterapia, zajęcia sportowe itp.

Kolejnym istotnym deficytem w życiu alkoholików jest brak zainteresowań i pasji alternatywnych do picia, które pełni w ich rzeczywistości kluczową rolę. Należy więc pokazać im różne atrakcyjne aktywności, które będą mogli kontynuować również po opuszczeniu ośrodka. Uprawianie sportu jest jednym z kluczowych elementów zdrowego stylu życia, który stanowi ważną część zapobiegania nawrotom. Filmoterapia polega na oglądaniu starannie dobranych filmów, w których pacjenci mogą znaleźć część siebie i swoich zachowań, a także rozwiązania własnych problemów. Natomiast arteterapia pozwala na uwolnienie zablokowanych emocji i ekspresję samych siebie.

Grupa zapobiegania nawrotom alkoholowym

Taka grupa jest przeznaczona dla osób, które już ukończyły podstawowy program terapeutyczny, jednak wciąż potrzebują wsparcia podczas zachowywania abstynencji. Niestety uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną, co oznacza, że ten, kto raz popadł w nałóg, już nigdy nie będzie mógł pić w sposób kontrolowany. Nawroty mogą się zdarzać nawet wiele lat po zakończeniu leczenia. Dlatego tak ważne jest nieustanne im zapobieganie, polegające m.in. na tworzeniu list sygnałów ostrzegawczych oraz sposobów radzenia sobie z nimi i częstym przypominaniu sobie wszystkich tych informacji.

https://uzaleznienia-terapia.pl/cennik/