Skuteczne zarządzanie personelem medycznym – zalety oprogramowania Appdent

Jednym z najważniejszych obowiązków właściciela gabinetu stomatologicznego, menadżera kliniki, dyrektora przychodni czy ordynatora oddziału szpitalnego jest zarządzanie zespołem. Skuteczna koordynacja pracy personelu nie jest możliwa bez sprawnej komunikacji między poszczególnymi jego członkami – zapewnia ją oprogramowanie Appdent, stworzone z myślą o punktach świadczących różnego rodzaju usługi medyczne. Jakie są zalety korzystania z programu?

Natychmiastowe przekazywanie informacji

Osobiste przekazywanie poleceń członkom zespołu bywa problematyczne. Rozmowy w cztery oczy często nie są możliwe, np. ze względu na to, że pracownicy zajęci są przyjmowaniem pacjentów czy przebywają w delegacjach i na urlopach. W takich wypadkach, czeka się na sprzyjające okoliczności. Bywa, że w trakcie takiego oczekiwania, listy informacji do przekazania powiększają się o kilka czy kilkanaście punktów – ciężko wtedy ocenić, które z nich uznać za priorytetowe i podkreślić w trakcie rozmów, gdy te już się odbędą.

Nowoczesne oprogramowanie Appdent dedykowane osobom zarządzającym personelem medycznymi i ich pracownikom niweluje tego typu niedogodności. Przełożony może za jego pomocą błyskawicznie przekazywać informacje, polecenia i instrukcje zarówno całemu zespołowi (na dostępnej w programie tablicy ogłoszeń), jak i poszczególnym jego członkom (program posiada funkcję przypisywania pracowników do ich własnych paneli). To niesamowita oszczędność czasu, która zaprocentuje w sprawniejszej pracy każdego gabinetu stomatologicznego, kliniki, przychodni czy szpitala.

Wygodny dostęp całkowicie online

Wadą większości systemów zarządzania personelem, wdrażanych np. w szpitalach, jest to, iż ich obsługa wymaga fizycznej obecności w miejscu pracy. Aby sprawdzić np. zaplanowane godziny dyżurów, stomatolodzy czy lekarze, muszą znaleźć chwilę i okazję do przeglądu papierowego terminarza znajdującego się w rejestracji lub kalendarza dostępnego w zainstalowanym na służbowym komputerze programie. Jest to awaryjny sposób zarządzania, który może zawieść np. w przypadku niepozornego zamknięcia recepcji przez rejestratorkę medyczną lub usterki głównego komputera.

Tymczasem program do zarządzania personelem medycznym Appdent jest dostępny online z poziomu przeglądarki internetowej dowolnego urządzenia. Zarówno przełożeni, jak i pracownicy mogą zalogować się do systemu za pośrednictwem prywatnego laptopa, tabletu czy smartfona. Niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują – czy w pracy, czy w domu, czy na wyjeździe mają zapewniony wygodny dostęp do prostego w obsłudze programu, z którego pozyskają wszystkie niezbędne im informacje. Appdent to efektywna komunikacja zdalna, która nigdy nie zawodzi!

Ocenianie i raportowanie pracy

Tradycyjne metody ewaluacji pracowników nie są pozbawione wad. Po pierwsze, nie pozwalają na ocenianie wykonywanych przez personel zadań – w końcu niemożliwa jest osobista, fizyczna kontrola wszystkich z nich. Po drugie, uniemożliwiają bieżącą analizę sumienności pracowników, szczególnie w dużym zespole. Po trzecie, bywają stronnicze i niesprawiedliwe – bywa, że premiami nagradzani są pracownicy darzeni sympatią, a rzetelni i profesjonalnie podchodzący do swoich obowiązków lekarze czy stomatolodzy nie otrzymują żadnych bonusów płacowych.  

Oprogramowanie online do zarządzania zespołem medycznym Appdent, pozwala na bieżące ocenianie wszystkich wykonywanych przez pracowników zadań. Dodatkową funkcją programu jest tworzenie przejrzystych raportów pracy zespołu – zawierają one statystyki ocen oraz terminowości poszczególnych pracowników. Na ich podstawie można dokonywać sprawiedliwych ewaluacji efektywności pracy członków zespołu i udzielać uzasadnionych premii najbardziej zaangażowanym w pracę lekarzom, pielęgniarkom, asystentkom i stomatologom.

Program do zarządzania personelem medycznym Appdent likwiduje większość problemów wynikających z konieczności osobistej koordynacji zespołu lub korzystania z tradycyjnych systemów komunikacji, stosowanych np. w szpitalach. Umożliwia natychmiastowe przekazywanie informacji grupie lub poszczególnym jej członkom, wygodny dostęp z dowolnego miejsca całkowicie online oraz dokonywanie ocen i raportowanie efektywności pracy poszczególnych pracowników, a tym samym sprawiedliwe ich nagradzanie. To program, z którego skorzystają zarówno właściciele i menedżerowie, jak i członkowie zespołów gabinetów stomatologicznych, przychodni, klinik i szpitali. Appdent to inwestycja w wygodną, szybką, dobrze zorganizowaną i efektywną pracę.