Nowotwory późno wykryte są bardzo trudne do leczenia. Często pacjenci poddawani są kosztownym terapiom, które i tak nie przynoszą efektów. Z tego powodu tak ważne jest, aby mieć świadomość konieczności przeprowadzania badań kontrolnych i wykorzystywania możliwości, jakie daje nam współczesna medycyna. Jedną z nich są testy DNA na raka. Jakie rodzaje nowotworów pozwalają wykryć?

Na czym polegają badania DNA na raka?

Badania DNA na raka polegają na pobraniu materiału genetycznego od pacjenta. Celem takiego działania jest potwierdzenie albo wykluczenie wystąpienia mutacji, która mogłaby wskazywać na predysponowanie do zachorowania na choroby nowotworowe. DNA pobiera się z krwi bądź śliny pacjenta. Jeżeli okaże się, że jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu, można podjąć właściwe działania profilaktyczne. Pozwolą one na zminimalizowanie tego ryzyka czy wczesne wykrycie choroby, dające większe szanse na całkowite wyleczenie – wyjaśnia nasz ekspert z Euro-Kliniki na Śląsku.

Kiedy nowotwory wskazują na cechy dziedziczności?

Jest kilka wskaźników, które świadczą o tym, że nowotwory wykazują cechy dziedziczności. To:

 • Występowanie choroby u młodych osób
 • Występowanie wielu nowotworów w jednej rodzinie
 • Rak pojawia się w organach występujących parami albo występuje wieloogniskowo
 • Nowotwór występuje u bliskich krewnych, np. u matki, córki czy sióstr
 • Nowotwór powtórzył się już w kolejnych pokoleniach
 • Występowanie nowotworów rzadkich
 • Nietypowe rodzaje nowotworów
 • Nietypowa biologia nowotworów
 • Występowanie nowotworów powiązanych z wadą genetyczną.

Rodzaje nowotworów, które można wykryć za pomocą testów DNA

Pośród rodzajów nowotworów, które są możliwe do wykrycia za pomocą testów DNA, wyróżnić można:

 • Raka piersi
 • Raka jajnika
 • Raka jelita grubego
 • Raka skóry
 • Raka płuc
 • Raka prostaty
 • Raka o lokalizacji wielonarządowej
 • Raka trzustki.

Wczesne wykrycie raka to szansa na zdrowie

Tak jak wspomnieliśmy, wczesne wykrycie raka jest największą szansą na odzyskanie zdrowia. Pacjenci ze zdiagnozowanym nowotworem w początkowych jego etapach mają szansę na powrót do codziennego życia, bez obaw o kolejny dzień. Z tego względu warto wykonać testy DNA na raka i przekonać się, czy nie jesteśmy zagrożeni wymienionymi rodzajami nowotworów. Tym bardziej, że takie badania genetyczne przeprowadza się tylko raz w życiu. Nawet, jeżeli okaże się, że mutacja wystąpiła, nie oznacza to, że rak na 100 procent zaatakuje nasz organizm. Ale będziemy mieć świadomość, że takie zagrożenie istnieje, dlatego nie zapomnimy o wizytach kontrolnych i będziemy bacznie obserwować swój organizm.