Jaka jest różnica między rozrusznikiem a kardiowerterem?
Jaka jest różnica między rozrusznikiem a kardiowerterem?

Jaka jest różnica między rozrusznikiem a kardiowerterem?

W dzisiejszym artykule omówimy różnice między dwoma urządzeniami medycznymi, które są stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca – rozrusznikiem i kardiowerterem. Obie te technologie mają na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca, jednak istnieją pewne istotne różnice między nimi.

Rozrusznik serca

Rozrusznik serca to małe urządzenie elektroniczne, które jest wszczepiane pod skórę w okolicy mostka. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie rytmu serca i dostarczanie impulsów elektrycznych, które stymulują serce do skurczu. Rozrusznik składa się z generatora impulsów oraz elektrod, które są umieszczone wewnątrz serca.

Jedną z głównych funkcji rozrusznika jest wykrywanie nieregularności w rytmie serca, takich jak zbyt wolne lub zbyt szybkie bicie serca. Gdy rozrusznik wykryje nieprawidłowości, wysyła impulsy elektryczne, które pomagają przywrócić prawidłowy rytm serca. Jest to szczególnie ważne dla osób z bradykardią, czyli zbyt wolnym rytmem serca.

Rozruszniki serca są również wyposażone w funkcję defibrylacji, która pozwala na dostarczenie silnego impulsu elektrycznego w przypadku nagłego zatrzymania serca. To może uratować życie pacjenta w przypadku nagłej zatrzymania krążenia.

Kardiowerter

Kardiowerter to inny rodzaj urządzenia stosowanego w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Podobnie jak rozrusznik, kardiowerter również monitoruje rytm serca i dostarcza impulsy elektryczne. Jednak główną różnicą między tymi dwoma urządzeniami jest to, że kardiowerter jest zwykle używany w przypadku nagłych arytmii, takich jak migotanie przedsionków.

Kardiowerter jest zazwyczaj stosowany w szpitalach lub innych placówkach medycznych, gdzie personel medyczny może monitorować pacjenta i dostosować parametry urządzenia w razie potrzeby. Urządzenie to jest również bardziej zaawansowane technologicznie niż rozrusznik serca.

Kardiowerter może działać na dwa sposoby – jako kardiowerter zewnętrzny (EVC) lub jako kardiowerter wszczepialny (ICD). Kardiowerter zewnętrzny jest stosowany w nagłych przypadkach arytmii i jest podłączany do pacjenta za pomocą elektrod umieszczonych na klatce piersiowej. Kardiowerter wszczepialny jest natomiast implantowany pod skórą i może działać zarówno jako kardiowerter, jak i jako rozrusznik serca.

Podsumowanie

Jak widać, istnieją pewne istotne różnice między rozrusznikiem a kardiowerterem. Rozrusznik serca jest stosowany głównie w przypadku nieregularnego rytmu serca, podczas gdy kardiowerter jest bardziej skoncentrowany na nagłych arytmii. Oba te urządzenia są niezwykle ważne w leczeniu zaburzeń rytmu serca i mogą uratować życie pacjenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących tych urządzeń, zawsze należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Rozrusznik serca jest urządzeniem medycznym, które stosuje się w celu regulacji rytmu serca poprzez dostarczanie impulsów elektrycznych. Kardiowerter-defibrylator (KWD) natomiast jest urządzeniem, które nie tylko reguluje rytm serca, ale także może dostarczać silne impulsy elektryczne w przypadku nagłego zatrzymania serca.

Link do strony internetowej Otolimed, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat: https://www.otoli.pl/