Każdy kandydat na kierowcę powinien przejść badania lekarskie, które potwierdzą że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych, by osoba ta uzyskała prawo jazdy. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, którym prawo jazdy jest potrzebne w celach zarobkowych. Wobec nich stosuje się oddzielne przepisy.

Kto musi przejść badania lekarskie?

Badania lekarskie, która mają ustalić istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami musi przejść każda osoba, która ubiega się po raz pierwszy o uzyskanie prawa jazdy lub o odzyskanie uprawnień cofniętych ze względu na stan zdrowia. –Wobec kierowców zawodowych, zajmujących się np. transportem osobowym lub transportem towaru stosuje się wymóg okresowego przechodzenia badań lekarskich – wyjaśnia specjalista z centrum medycznego UltraMedicKierowcy, którzy nie ukończyli 60 roku życia muszą przechodzić takie badania co 5 lat, zaś powyżej tego wieku co 2,5 roku. Pierwsze badania powinno zostać przeprowadzone przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawniającej do podjęcia zatrudnienia. Badanie na wniosek kandydata na zawodowego kierowcę lub na postawie ważnego skierowania może przeprowadzać jedynie lekarz medycyny transportu lub medycyny pracy, posiadający m.in. 5-letni staż lekarski oraz wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez marszałka województwa.

Zakres badań

Badania lekarskie obowiązkowe dla kierowców zawodowych dzieli się na dwie kategorie: wstępne oraz okresowe:

 • Badania wstępne dzieli się na:
  • o Ogólnolekarskie, mające ustalić ogólna stan zdrowia kierowcy
  • o Okulistyczne w celu oceny sprawności wzrokowej
  • o Neurologiczne, których celem jest m.in. ocena koordynacji ruchowej kierowcy
  • o Wskazane badania laryngologiczne, czyli badania słuchu
  • o Badania pomocnicze – są to badania specjalistyczne, w ich zakres wchodzi m.in. badanie audiometryczne tonalne, badanie widzenia zmierzchowego, poziom glukozy, EKG i inne badania laboratoryjne
 • Badanie okresowe obejmują badania:
  • o Ogólnolekarskie
  • o Okulistyczne
  • o Laryngologiczne
  • o W zależności od wskazań badania neurologiczne
  • o Badania pomocnicze

Informacje dotyczące minimalnych kryteriów zdrowotnych, które musi spełniać kierowca zawodowy są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo kierowcy zawodowi zobowiązani są do przechodzenia w opisanych wyżej odstępach czasowych badań psychologicznych, obejmujących wywiad i obserwację osoby badanej, badanie narzędziami diagnostycznymi oraz ocenę i opis osoby badanej pod kątek sprawności intelektualnej oraz osobowości. Badania ma na celu ustalenie między innymi jak kierowca będzie zachowywał się w sytuacjach stresujących.