Zagrożenia w miejscu pracy

Wielu Polaków wyjeżdża do Wielkiej Brytanii w celu znalezienia lepszego zarobku, jednak nie często mówi się o tym, że w każdej pracy, niezależnie od kraju i branży, czekają na nas niebezpieczeństwa.

Jak ich uniknąć?

Ubezpieczenie na życie w UK pomoże nam przygotować się finansowo na wypadek śmierci w pracy. Wybierając odpowiednią polisę zapewniamy swoim bliskim wsparcie finansowe w przypadku, gdy stanie się najgorsze.

Istnieje wiele wytycznych BHP, które mówią nam o tym, jak należy postępować, by uniknąć zagrożeń w miejscu pracy. Sprowadzają się one zazwyczaj do korzystania z odpowiedniego sprzętu w odpowiedni sposób, jak również zwracania uwagi na poszczególne sytuacje, które mogą nam utrudnić pracę. Czynniki te można podzielić na trzy główne grupy.

Czynniki fizyczne

Tę kategorię można podzielić na kolejne dwie grupy. Pierwsza z nich to czynniki szkodliwe fizyczne, tzn. hałasy, drgania, oraz inne zjawiska fizyczne, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na nasz organizm. Nie są to stricte wypadki, a zazwyczaj mają charakter przewlekły i z niego właśnie wynikają nasze dolegliwości.

Do tego dochodzą też zagrożenia wypadkowe. Poruszające się ciężkie przedmioty, praca na wysokościach, korzystanie z ciężkich narzędzi – te wszystkie elementy są potencjalną przyczyną wypadku, w wyniku którego możemy doznać poważnego uszczerbku na zdrowiu. Stosując odpowiednie środki zapobiegawcze, tzn. stosując rękawice, kombinezony ochronne, itp. możemy znacznie ryzykować ryzyko wypadku. W obowiązku pracodawcy jest egzekwować to, by każdy członek zespołu stosował się do wytycznych bezpieczeństwa.

Czynniki biologiczne

Czynniki biologiczne w zasadzie sprowadzają się do jednego – są to choroby. Niezależnie od tego, czy wywołane są przez bakterie, pasożyty, czy grzyby,.to wszelkie choroby zakaźne i alergiczne, które zagrażają nam w pracy nazywane są czynnikami biologicznymi.

Oczywiście, najlepszym sposobem na to, by uniknąć chorób alergnicznych jest znajomość swojego własnego stanu zdrowia, podatności na alergeny, oraz ogólnej odporności. Zawsze może jednak dojść do sytuacji, że nie zdajemy sobie sprawy, że mamy uczulenie na pewną substancję – w takich sytuacjach możemy się bronić jedynie tak, jak w przypadku chorób zakaźnych.

W większości miejsc pracy choroby zakaźne nie powinny być stałym czynnikiem zagrożenia. Oczywiście, może się wydarzyć, że współpracownik nie zdający sobie sprawy, że jest nosicielem choroby przyjdzie do pracy i zrazi swoich kolegów, ale w takich przypadkach w większości są to lekkie choroby, które nie powodują stałego uszczerbku na zdrowiu. W innych przypadkach, kiedy istnieje poważne ryzyko zarażenia bardzo szkodliwą chorobą zakaźną, tak jak w przypadku wypadków fizycznych, pracodawca musi uświadomić nam, jakie jest zagrożenie, oraz zapewnić środki zapobiegawcze.

Czynniki chemiczne

Ostatni rodzaj czynników jest w normalnych okolicznościach ograniczony jedynie do niektórych branż. Czynniki chemiczne wynikają z obecności substancji, które w kontakcie z człowiekiem mogą doprowadzić do bardzo groźnych reakcji chemicznych.

Jednym z najczęstszych czynników chemicznych są pyły. Zgodnie z przepisami BHP istnieją pewne progi, które w miejscu pracy nie mogą być przekroczone. W wyższych stężeniach konieczne stają się maski ochronne, które również powinien zapewnić pracodawca.