Psychoterapeuta pomoże w rozwiązaniu problemów natury emocjonalnej
fot. Pixabay.com

Trudności z emocjami, lęki, brak poczucia pewności siebie, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem – z tymi problemami zmaga się dziś wiele osób. Psychologia jednak znalazła już dawno na nie rozwiązanie. Warto więc skorzystać z pomocy specjalisty, gdy istnieje taka konieczność. Psychoterapia jest metodą, która pozwoli spojrzeć na własne życie z innej perspektywy, a przede wszystkim zmienić sposób myślenia o sobie i świecie. 

Przeczytaj też: http://zadbajoswojezdrowie.pl/terapia-psychologiczna-rodzaje/

Jakie są metody psychoterapii?

Psychoterapia jest najczęściej cyklem spotkań pacjenta i psychologa, które trwają od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Pacjent opowiada terapeucie o tym, jak radzi sobie z emocjami, jakie trudności napotyka, próbuje szukać rozwiązań swoich problemów. Rolą psychoterapeuty jest przepracowanie problemów oraz ułatwienie pacjentowi poznania samego siebie.

Rodzaje psychoterapii:

  • psychodynamiczna – to długotrwały proces terapeutyczny, wywodzący się z psychoanalizy. Pacjent może dzielić się z terapeutą swoimi myślami, fantazjami, snami, wspomnieniami z przeszłości. Psycholog bada natomiast na tej podstawie, jakie procesy zachodzą w umyśle pacjenta bez udziału jego świadomości.
  • behawioralna – zakłada, że największe zaburzenia w naszym obecnym życiu powodują nabyte w przeszłości negatywne przekonania, reakcje i myśli automatyczne. Podczas spotkań psychoterapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć jego emocjonalne reakcje w trudnych sytuacjach, podpowiada, co jest bodźcem i dlaczego bodziec ten wywołuje taką reakcję.
  • poznawczo-behawioralna – skupia się na teraźniejszości. Podczas spotkań z terapeutą, pacjent poznaje, jakie bodźce wywołują dane sytuacje i reakcje, zachowania, sposób myślenia, emocje. Terapia ta opiera się głównie na zadaniach, edukacji i ćwiczeniach.
  • humanistyczna – również opiera się na teraźniejszości, a konkretnie na tym, jak wyznawane przez nas wartości wpływają na nasze wybory, szczególnie te, które prowadzą do lęku i niepokoju. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi przechodzić przez proces samorozwoju i budowy potencjału osobistego.

Jaki rodzaj psychoterapii wybrać?

W zależności od tego, z jakimi trudnościami się zmagamy, powinniśmy dobrać sposób prowadzenia psychoterapii do własnych potrzeb. Możemy to zrobić przy pomocy psychologa, możemy również rozważyć to sami na podstawie zdobywanej wiedzy z zakresu psychoterapii.

Warto wiedzieć, że terapia psychodynamiczna dedykowana jest osobom, zmagającym się z depresją, chorobami psychosomatycznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, nałogami. Terapia behawioralna z kolei jest pomocna w leczeniu fobii i lęków, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń afektywnych, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych.

Terapię poznawczo-behawioralną warto rozważyć w przypadku zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, fobii i lęków, bezsenności, uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Terapia humanistyczna pomoże w przypadku depresji, niskiej samooceny, problemów z relacjami i wewnętrznymi konfliktami.

Zobacz też: http://www.lekarzzakaznik.pl/czym-jest-syndrom-sztokholmski-i-jakie-sa-jego-objawy/