Wyroby medyczne to produkty wymagające specjalnej troski zarówno w procesie ich produkcji, jak i na każdym etapie dystrybucji. Warunki przechowywania i transportu leków są szczegółowo określone zarówno przez producentów leków, jak i prawo europejskie i krajowe.

Zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych podczas przechowywania leków oraz ich transportu jest kwestią kluczową, gdyż pozwala na zachowanie ich właściwości. Dlatego podmioty działające na każdym etapie łańcucha dystrybucyjnego leków zobligowane są do dostosowywania się do tych wytycznych. Narzędziem umożliwiającym im dokonywanie tego są systemy monitoringu temperatury. Firma M2M Team jest autorem niezawodnego systemu do stałej kontroli i rejestrowania temperatury, monitorM2M. System monitoringu jest systemem bezprzewodowym, co znacząco ułatwia jego wdrożenie oraz obniża koszty jego instalacji. Dzięki bezprzewodowości wdrożenie systemu monitorM2M może działać niezależnie od innych systemów przedsiębiorstwa, nie ingerując w ich infrastrukturę.

Zastosowanie monitoringu temperatury w hurtowniach leków

System monitorM2M może z powiedzeniem być stosowany jako narzędzie do kontroli temperatury magazynów, w których przechowywane są wyroby medyczne. Instalacja systemu monitoringu leków pozwala na kontrolowanie, czy aktualna temperatura spełnia warunki konieczne do przechowywania leków oraz na natychmiastową reakcje, podczas awarii systemów podtrzymywania stałej temperatury. Kolekcjonowane przez system monitoringu dane mogą służyć do wykonania raportów będących gwarancją zapewnienia warunków określonych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Firma M2M Team przed instalacją systemu monitorM2M przeprowadza profesjonalną usługę mapowania rozkładu temperatur, co zapewnia instalację czujników monitorujących temperaturę w strategicznych punktach magazynu.

Zastosowanie monitoringu temperatury w aptekach i przychodniach

Systemy monitoringu temperatury znajdują zastosowanie nie tylko w monitorowaniu dużych przestrzeni magazynowanych. System monitorM2M świetnie nadaje się również do kontroli temperatury w lodówkach do przechowywania leków i szczepionek. MonitorM2M pozwala na całodobowy monitoring temperatury w urządzeniach chłodniczych. Dane zapisywane przez czujniki dostępne są o każdej porze z dowolnego miejsca, dzięki aplikacji mobilnej. Każde zdarzenie mające wpływ na spadek lub wzrost temperatury może być również alarmowane na wskazany numer telefonu przez SMS.

Zastosowanie monitoringu temperatury w transporcie leków

Mobilność systemów monitoringu temperatury firmy M2M Team sprawia, świetnie sprawdzają się one w transporcie wyrobów medycznych. Sensory systemów mogą być instalowane bezpośrednio w przestrzeni zabudowy chłodniczej oraz izotermicznej pojazdów. Firma M2M Team jest również producentem specjalistycznych pojemników transportowych M2Mbox, które również mogą być wyposażone w sensory monitorujące temperaturę w ich wnętrzu.