Psychoonkologia i Psychodietetyka – Skuteczne wsparcie dla osób przewlekle chorych

0
1328

Badania prowadzone na przestrzeni ostatnich 10-leci udowodniły, występowanie związku pomiędzy stylem życia a zachorowalnością na przewlekłe choroby. Niewłaściwe nawyki żywieniowe, zbyt wysoki poziom stresu czy brak aktywności fizycznej negatywnie odbijają się na kondycji organizmu i zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się takich chorób jak np. nowotwory. W artykule tym przedstawione zostaną dwie dziedziny z pogranicza medycyny i psychologii stawiające sobie za cel zmianę sposobu funkcjonowania osób przewlekle chorych.

Psychoonkologia – co ma na celu?

Psychoonkologia jest dziedziną stawiającą sobie za cel działania prewencyjne, profilaktyczne i wspierające Osoby narażone na występowanie nowotworów lub zmagające się z tą straszną chorobą. Korzeniami Psychoonkologii są dwie sprzęgnięte ze sobą obszary wiedzy. Wywodząca się z medycyny onkologia zajmująca się diagnostyką i leczeniem nowotworów oraz psychologia zajmująca się całościowym spojrzeniem na funkcjonowanie ludzkiej psychiki.

Na jakich problemach skupia się Psychoonkologia?

Podstawowym założeniem Psychoonkologii jest występowaniu bezpośredniego związku  pomiędzy kondycją psychiczną a prawdopodobieństwem występowania i rozwoju nowotworów w ludzkim organizmie. Psychoonkologia postuluje, że takie czynniki jak np. zbyt wysoki poziom stresu mogą, przyczynić się  do rozwoju raka. Badania prowadzone w jej ramach potwierdziły prawdziwość stawianych tez, co w pełni legitymizuje ją jako odrębną dziedzinę wiedzy.

Działania Psychoonkologiczne skupiają się głównie na trzech obszarach:

  • Działania wspierające osoby chore na raka i osoby w ich najbliższym otoczeniu
  • Edukacji personelu medycznego
  • Działania zapobiegające pojawieniu się nowotworu

Najważniejszy z punktu widzenia artykułu jest obszar psychoonkologii koncentrujący się na działaniach wspierających osoby chore.  W tej materii psychoonkologia w Lublinie skupia się przede wszystkim na psychicznym wsparciu pacjentów. Wykorzystując różne techniki terapeutyczne stara, się łagodzić skutki wstrząsu psychicznego wywołanego przez niekorzystną dla pacjenta diagnozę, przedstawiać mu prawdziwy przebieg choroby i jak z nią sobie radzić oraz w jaki sposób komunikować się z osobami z najbliższego otoczenia.

Psychodietetyka – Jak skutecznie radzić sobie z otyłością?

Czym jest psychodietetyka i na jakich problemach się skupia?

Jedną z najbardziej groźnych obecnie przewlekłych chorób cywilizacyjnych jest otyłość. Nieleczona, w ostateczności może doprowadzić do różnego rodzaju zaburzeń, które w konsekwencji mogą prowadzić do przedwczesnej śmierci. Naprzeciw problemowi nadwagi u coraz większej ilości ludzi wychodzi Psychodietetyka w Lublinie. Jest to dziedzina powstała na pograniczu dietetyki i psychologii.

Psychodietetyka oprócz zwykłych zaleceń dietetycznych takich jak odpowiedni sposób odżywiania czy odpowiedni rodzaj wysiłku fizycznego, tłumaczy ludziom, w jaki sposób wprowadzić je w życie by były one skuteczne i poprzez długofalową zmianę nawyków żywieniowych spowodowały stałe zmniejszenie wagi osoby chorującej na otyłość.

Dla kogo przeznaczona jest psychodietetyka?

  • Psychodietetyka jest skuteczna u osób z nadwagą lub niedowagą,
  • Psychodietetyka jest skuteczna u osób, którym nie udało się zmienić wagi z pomocą diet lub innych metod,
  • Psychodietetyka jest skuteczna u osób posiadających złe nawyki żywieniowe,
  • Psychodietetyka jest skuteczna u osób, którym brakuje wiedzy lub motywacji,
  • Psychodietetyka jest skuteczna u osób, które mają problem z akceptacją swojego wyglądu,
  • Psychodietetyka jest skuteczna u osób, które traktują jedzenie jako sposób radzenia sobie ze stresem lub formę relaksu,
  • Psychodietetyka jest skuteczna u osób zmagających się z chorobami zaburzenia prawidłowego żywienia takim jak anoreksja czy bulimia.

Jak skuteczna jest Psychodietetyka oraz czym różni się od Psychoonkologi?

Skuteczność psychodietetyki wynika z jej holistycznego spojrzenia na problem otyłości. Oprócz aspektów czysto fizycznych podkreśla ona kluczową rolę psychiki w skutecznym leczeniu otyłości.

Psychoditetyka może być  wykorzystywana komplementarnie w trakcie wsparcia psychoonkologicznego. Dzięki uświadomieniu potrzeby odpowiedniego żywienia podczas choroby nowotworowej może przyczynić się ona do poprawy funkcjonowania pacjenta.