Encyklopedia PWN definiuje psychoterapię jako specjalistyczne metody oddziaływania psychologicznego, które prowadzą do trwałej zmiany w funkcjonowaniu ludzi wykazujących zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania o charakterze psychogennym, np. nerwicowe i psychosomatyczne, osobowości, a także uzależnienia. Tak też jest w rzeczywistości: psychoterapia indywidualna to nic innego jak rozmowy z psychoterapeutą, choć mogą im towarzyszyć rozmaite zadania i ćwiczenia, także samodzielnego wykonania w domu.

Komu pomoże psychoterapia

Na pewno osobom cierpiącym na niektóre zaburzenia psychiczne, w tym na depresję, nerwice i fobie, natręctwa oraz zaburzenia odżywiania (tymi ostatnimi zajmują się też tzw. psychodietetycy). Można wykorzystywać psychoterapię jako dodatkowe leczenie niektórych chorób tzw. psychosomatycznych, jak np. choroba wrzodowa, wieńcowa, problemy z ciśnieniem czy astma. Dodatkowe, bo prowadzone w porozumieniu z lekarzem specjalistą, który zajmuje się danym pacjentem.

Nie zapomnij o psychiatrze

Dobrą praktyką jest konsultacja psychiatryczna przed rozpoczęciem psychoterapii: może być tak, że pacjent będzie przyjmował leki przepisane przez psychiatrę i równocześnie korzystał z pomocy psychoterapeuty. Oczywiście często psychoterapia jest jedyną formą leczenia i w zupełności wystarcza. Ale nie zawsze i to nie pacjent wie najlepiej, jakie leczenie jest dla niego optymalne.

Nic nie boli tak jak życie

Kolejną grupą potencjalnych pacjentów psychoterapeuty są ludzie mający rozmaite problemy w życiu codziennym, zawodowym, towarzyskim etc., a także ludzie permanentnie zmęczeni, nieszczęśliwi, pozbawieni energii, mający kłopoty w związkach lub narzekający na nieustanne niepowodzenia. Przyczyna ich kłopotów leży często w nich samych, a psychoterapia indywidualna może wydatnie pomóc w ich pokonaniu.

Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie

W życiu niemal każdego człowieka zdarzają się rozmaite zakręty, osobiste tragedie i dramaty, z którymi ten nie umie sobie poradzić lub na skutek których cierpi być może bardziej niż powinien. Psychoterapia może pomóc ludziom przeżywającym żałobę, rozwodzącym się, cierpiącym wskutek utraty pracy albo bardzo skonfliktowanym z otoczeniem.

Doskonałym być

Trudno na koniec nie wspomnieć o pasjonatach rozwoju osobistego. Są to ludzie, chcący się doskonalić wewnętrznie, lepiej rozumieć samych siebie, żyć mądrzej i lepiej, bardziej świadomie. Niejeden z nich podczas wizyty usłyszy zresztą „dobrze, że pan przyszedł” i nie będzie to jedynie pochwała jego dbałości o zdrowie i higienę psychiczną…