Tomografia komputerowa

Nowoczesna medycyna daje szerokie możliwości diagnostyki chorób i urazów wewnętrznych. Przy tym metody te są coraz bezpieczniejsze dla zdrowia. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod jest tomografia komputerowa. Pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu narządów wewnętrznych. Stosuje się ją do badania całego ciała lub tylko poszczególnych jego części, w zależności od potrzeb i zaleceń lekarza. Metoda ta wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, zdjęcia wykonywane są pod różnym kątem i w różnych płaszczyznach, co po obróbce komputerowej daje dokładny obraz stanu narządów wewnętrznych.

Dawka promieniowania rentgenowskiego jest większa niż przy tradycyjnym zdjęciu rentgenowskim, ale nie jest uznawana za niebezpieczną dla organizmu. Lekarz jednak nie zleci badania kobietom w ciąży. Tomografia wykonywana jest często po wypadkach, które powodują duże uszkodzenia ciała, ale też w chorobach kręgosłupa, narządów jamy brzusznej, nowotworowych, płuc, układu krwionośnego, nerwowego, moczowego, narządów płciowych i innych.

Tomograf zbudowany jest ze stołu, na którym leży pacjent oraz z urządzenia w którym umieszczone są aparaty rentgenowskie, które skanują ciało pacjenta. Samo badanie jest bezbolesne, ale niektórzy pacjenci mogą odczuwać dyskomfort i uczucie klaustrofobii. Podczas badania nie należy poruszać się, a lekarz ma stały kontakt z pacjentem. Badanie można przeprowadzić także z użyciem kontrastu, który, w zależności od badanej części ciała, podaje się doustnie, dożylnie lub doodbytniczo. Jest to substancja właściwie neutralna dla organizmu, choć jej zażycie może powodować uczucie ciepła lub nudności.

Tomografia komputerowa trwa od kilku do kilkudziesięciu minut. Po użyciu kontrastu należy pozostać pod kontrolą lekarską jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Po badaniu nie ma zwykle przeciwwskazań do prowadzenia auta, chyba że zaszła potrzeba zastosowania znieczulenia lub leków uspokajających. Tomografia jest badaniem dającym duże możliwości diagnostyczne, szybkim, bezpiecznym i łatwo dostępnym.